Franchise & Formule Management

 • Contractpartner selecties

  Bij het selecteren van nieuwe contractpartners wordt veelal gekeken naar de persoonlijke competenties van de mogelijke toetreder, zijn/haar sales trackrecord en de eventueel benodigde financiële middelen (heeft hij of zij wel voldoende eigen vermogen om in te brengen). Een beperkte scope aan meetpunten en terugkijkend op resultaten uit het verleden die immers geen garantie voor de toekomst geven.

 • Contractpartner rating systemen

  Bij de beoordeling van de performance van uw contractpartners wordt er vaak gekeken naar het verkoopvolume. Zo nu en dan wordt er ook wel nog eens gekeken naar klantentevredenheid, maar verkoopvolume voert vaak de boventoon.

 • Portfolio Analyses & Performance Management Solutions

  Bij de beoordeling van het resultaat van het invoeren van kwaliteitsverbetering-programma's wordt er vaak gekeken naar de realisatie van een beoogd eindresultaat en naar de klantentevredenheid van de afnemers/deelnemers van uw programma.

 • Network Planning & Development

  In een cyclus van 3-5 jaren wordt de indeling van uw netwerk aan een strategische heroriëntatie onderworpen. Veelal wordt er dan gekeken naar geografische afstanden en daaraan verbonden reistijden.

 • Opstellen Franchise-/Formule-licenties e/o minimale operating standards

  Met de ontwikkeling van een onderneming tot een zelfstandige franchiseketen (of organisatie, of formule) en het als zodanig 'in de markt zetten' door daarmee themagericht te adverteren beogen wij onder andere een uniforme en onderscheidende uitstraling in de markt neer te zetten en wordt het risico op doublures voorkomen.

 • Opstellen en uitvoeren van incentive programma's

  Een systematiek van belonen van goede prestaties (incentive) is op zichzelf niet nieuw en wordt frequent toegepast. Het is een zeer efficiente tool die u kunt inzetten om uw contractpartners een uitdaging te bezorgen om (tijdelijk) een buitengewone prestatie te leveren.

 • Moderator Franchise-/Formule gespreksgroepen (Best Practice sessies)

  Zo nu en dan is het voor u als ondernemer 'eenzaam aan de top' en mist u sparringpartners om vraagstukken te delen en/of deze om te zetten naar kansen/mogelijkheden.