Contractpartner rating systemen

Bij de beoordeling van de performance van uw contractpartners wordt er vaak gekeken naar het verkoopvolume. Zo nu en dan wordt er ook wel nog eens gekeken naar klantentevredenheid, maar verkoopvolume voert vaak de boventoon.

Zo kan het gebeuren dat er binnen uw bedrijf een diversiteit aan meningen bestaat over het al dan niet goed functioneren van uw contractpartners. Medewerkers van uw sales afdeling kunnen een ander beeld van uw contractpartner hebben dan medewerkers van uw service afdeling. Vaak gebaseerd op een 'buikgevoel' en niet objectief onderbouwd.

Doelstelling

In overleg met u stellen wij de Key Performance Indicatoren (KPI's) vast die u beter inzage geven in de daadwerkelijke (potentiele) performance van uw contractpartners. Aan de hand van een set KPI's die inzage geven in:

  • Performance
  • Competentie
  • Groeipotentieel

Zo komt een nauwkeuriger en gedetailleerd beeld inzake de overall performance van uw contractpartners tot stand. De uiteindelijke ratingscore wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van alle KPI's die onderdeel uitmaken van de performance, competentie en het groeipotentieel. Op basis van de uiteindelijke score worden uw contractpartners ingedeeld in 4 categorieen:

A -> Topperformers

B-> Goede performers

C-> Voldoende performers

D-> Onderperformers

Deze indeling biedt u de mogelijkheid om per categorie te differentiëren naar:

  • Contractpartner-benefits
  • Benodigde opleiding / training
  • Audits e/o minimale operating standards
  • Bonus-/margesystematiek
  • Betalingscondities (i.c.m. bijvoorbeeld 'early warning')
  • Netwerksturing
  • Etc.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!