Wat ondernemers over Marc zeggen

"Ik ben Marc leren waarderen door zijn scherpe analyses, nemen van initiatieven en doorvoeren van veranderingen in een volatiele omgeving"

"Ik heb Marc leren kennen als iemand die verbindingen legt tussen organisaties en relaties. Doortastendheid, hard werken en met name zijn bereidheid om anderen te helpen, hebben hem ver gebracht in de organisaties waarvoor hij heeft gewerkt"

"Marc is een zeer ervaren als ook gedreven manager met buitengewoon veel kennis op het gebied van automotive in het algemeen en verkoop van occasions in het bijzonder. Hij weet strategie om te zetten in een praktische aanpak met tastbare resultaten"

"Marc is een gepassioneerd manager die er naar streeft aanzienlijk impact te hebben met alles wat hij doet. Hij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan anderen en toch is het een plezier om voor hem te werken"

"Marc is een zeer gedreven en doelgerichte manager die een excellente balans heeft tussen het luisteren naar andere specialisten en deze informatie op een constructieve wijze te gebruiken om tot besluitvorming te komen"

"Marc is een zeer ervaren, betrouwbare, resultaat- en mensgerichte manager die ook zijn medewerkers weet aan te spreken. Hij is prima 'in balans' en weet een hecht team om zich heen te bouwen waar mensen zich veilig voelen en kunnen ontwikkelen"

"Ik ken Marc als een enthousiaste en tevens zeer gedreven manager die graag nieuwe uitdagingen aangaat. Hij is gefocust op continue verbetering en vernieuwing van de diverse producten en diensten die hij levert"

"Marc beschikt over werkelijk uitstekende managementkwaliteiten waarmee je ook nog een gezellig wijntje kan drinken"

"Marc is uitermate professioneel in elke positie die hij inneemt en ik zou graag in toekomstige projecten weer met hem samenwerken"

"Marc is een senior manager met gedegen (bedrijfs-)economische inzichten en een breed zicht op de automotive markt vanuit meerdere invalshoeken"