Opstellen Franchise-/Formule-licenties e/o minimale operating standards

Met de ontwikkeling van een onderneming tot een zelfstandige franchiseketen (of organisatie, of formule) en het als zodanig 'in de markt zetten' door daarmee themagericht te adverteren beogen wij onder andere een uniforme en onderscheidende uitstraling in de markt neer te zetten en wordt het risico op doublures voorkomen.

Het streven is om tot eenzelfde klantbeleving te komen op alle locaties waar de franchise of formule wordt gevoerd.

Wanneer meerdere bedrijven dezelfde franchise- of formule-standards voeren, dan bent u erbij gebaat dat ook uw collega-franchisenemers de richtlijnen in deze opvolgen. Immers: De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Samen bepaalt u het succes van de franchisketen of formule bij het invullen van de kwaliteitsbeloftes aan de consument.

Doelstelling

In overleg met u stellen wij de richtlijnen op waaraan deelnemers van de franchisketen of formule dienen te voldoen. Een en ander in de vorm van een formeel document waarin spelregels zijn vastgelegd onder andere voor wat betreft:

  • Reclame / promotie
  • Presentatie of- en online
  • Kwaliteit van producten en/of diensten
  • Leverings- en garantievoorwaarden
  • Geschillenregeling
  • Minimale operating standards sales en after-sales
  • Etc.

Dit document regelt de wederzijdse verplichtingen van de ontwikkelaar/eigenaar van de franchiseketen of formule en de daaraan deelnemende bedrijven alsmede het zakelijke gedrag tussen de leden onderling.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!