Portfolio Analyses & Performance Management Solutions

Bij de beoordeling van het resultaat van het invoeren van kwaliteitsverbetering-programma's wordt er vaak gekeken naar de realisatie van een beoogd eindresultaat en naar de klantentevredenheid van de afnemers/deelnemers van uw programma.

Dat eindresultaat wordt tevens bepaald door omstandigheden die geen onderdeel uitmaken van uw programma (denk aan marktomstandigheden, wetgeving etc.). Beter is het dan ook om vooraf een aantal (operationele) KPI's op te stellen die de performance van uw afnemers/deelnemers objectief in kaart brengen, doelstellingen daaraan te verbinden en de voortgang gedurende het programma te meten.

Doelstelling

In overleg met u stellen wij de Key Performance Indicatoren (KPI's) vast die u beter inzage geven in de daadwerkelijke toegevoegde waarde van uw kwaliteitsverbetering-programma als ook de performance van de afnemers/deelnemers van dit programma. Aan de hand van een set KPI's die inzage geven in:

  • Performance
  • Competentie
  • Groeipotentieel

Zo komt een nauwkeuriger en gedetailleerder beeld inzake de overall performance van uw programma en haar deelnemers tot stand. Aan de hand van deze metingen kan de progressie al dan niet worden vastgesteld en kunnen nieuwe toetreders tot het programma snel worden overtuigd van de toegevoegde waarde van uw kwaliteitsverbetering-programma's.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!