Moderator Franchise-/Formule gespreksgroepen (Best Practice sessies)

Zo nu en dan is het voor u als ondernemer 'eenzaam aan de top' en mist u sparringpartners om vraagstukken te delen en/of deze om te zetten naar kansen/mogelijkheden.

Het enkel en alleen naar de eigen bedrijfsresultaten kijken kan worden gezien als 'navelstaren' en brengt minder soulaas dan wanneer u daar ook de cijfers van vergelijkbare bedrijven bij kan betrekken. De scope wordt dan breder en u krijgt een beter inzicht in uw eigen performance ten opzichte van anderen of hetgeen 'in de markt' gebeurt.

Doelstelling

Op basis van het onderling vergelijken van (individuele) uitkomsten alsook het uitvoeren van Kritische Bedrijfs Bezichtigingen (KBB's) worden knelpunten en Best Practices in de rendementsvorming vastgesteld. Door het onderling benchmarken van deze informatie alsook het formuleren van beleidsaanbevelingen die leiden tot beter rendement, leren ondernemers van elkaars ervaringen en kunnen Best Practices worden gesignaleerd/geïntroduceerd om daarna ook bij andere ondernemingen ingevoerd te worden.

Toegevoegde waarde voor u als ondernemer:

  • Uitwisselen/opdoen van kennis en ervaring
  • Vaststellen van concrete mogelijkheden voor verbetering performance
  • Workshops 'ondernemers voor ondernemers'
  • Collegiale contacten versterken de onderlinge samenwerking en vertrouwen

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!