Network Planning & Development

In een cyclus van 3-5 jaren wordt de indeling van uw netwerk aan een strategische heroriëntatie onderworpen. Veelal wordt er dan gekeken naar geografische afstanden en daaraan verbonden reistijden.

Geografische uitgangspunten en wellicht daarbij nog eens vastgestelde 'koopstromen' zijn dominant bepalend voor de keuze van locaties voor retailbedrijven. Aan de hand van dergelijke informatie stelt men dan een blauwdruk op voor een (nieuwe) geografische indeling.

Doelstelling

Samen met u stellen wij de minimale schaalgrootte vast waarbij een retaillocatie voldoende renderend kan opereren (greenfield studie). Deze informatie wordt als input verstrekt aan een door u aan te wijzen leverancier van geografische netwerk indelingen. Aan de hand van de door hen gehanteerde uitgangspunten en systemen komt het dan tot een 1e blauwdruk van uw netwerkorganisatie. In het verlengde daarvan formuleren wij samen met u een set aan KPI's die de performances, competenties en de groeikracht van uw huidige contractpartners objectief in kaart brengen. Bij de toewijzing van de (nieuwe) regio's aan uw contractpartners kiest u dan voor de invulling met TOP-performers die de realisatie van uw (strategische) doelstellingen eerder dichterbij brengen. Zo krijgt u het beste van 'both worlds' namelijk de optimale geografische indeling met de beste contractpartners die deze gebieden voor u vertegenwoordigen. De beste garantie voor het realiseren van uw (landelijke) doelstellingen!

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!