Opstellen en uitvoeren van incentive programma's

Een systematiek van belonen van goede prestaties (incentive) is op zichzelf niet nieuw en wordt frequent toegepast. Het is een zeer efficiente tool die u kunt inzetten om uw contractpartners een uitdaging te bezorgen om (tijdelijk) een buitengewone prestatie te leveren.

De resultaten van een incentive moeten objectief meetbaar zijn, ongeacht het nu om kwalitatieve of kwantitatieve doelstellingen gaat. Vooraf dienen de KPI's te worden vastgesteld en de definities daarvan in detail te worden omschreven. Daarnaast is het essentieel om alle spelregels omtrent de incentive goed uit te werken en te communiceren.

Doelstelling

Onze dienstverlening richt zich op het samen met u goed vastleggen van SMART-doelstellingen, het goed formuleren van de KPI's waarop wordt gemeten alsook de definities van de KPI's en de algemene spelregels. Omdat er nogal eens sprake is van een beloning in de vorm van geld, dient er upfront geen enkel misverstand te zijn over de inhoud van het programma en de beoordeling tijdens de looptijd van de incentive. De campagne voorafgaand aan de incentive vergt dan ook de nodige voorbereiding en accuratesse. Samen met uw backoffice helpen wij u graag bij de ontwikkeling en introductie van dergelijke incentives.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!