Contractpartner selecties

Bij het selecteren van nieuwe contractpartners wordt veelal gekeken naar de persoonlijke competenties van de mogelijke toetreder, zijn/haar sales trackrecord en de eventueel benodigde financiële middelen (heeft hij of zij wel voldoende eigen vermogen om in te brengen). Een beperkte scope aan meetpunten en terugkijkend op resultaten uit het verleden die immers geen garantie voor de toekomst geven.

Doelstelling

In overleg met u stellen wij de Key Performance Indicatoren (KPI's) vast die u beter inzage geven in de daadwerkelijke (potentiële) performance van nieuw te selecteren contractpartners. Aan de hand van een set KPI's die inzage geven in:

  • Performance
  • Competenties
  • Groeipotentieel

Zo komt een nauwkeuriger en meer gedetailleerd beeld inzake de potentiele toetreder tot stand en kunt u meer onderbouwd tot een besluit komen. De diverse KPI's kunnen worden afgezet tegen uw doelstellingen om daarmee uiteindelijk sturing te geven aan de realisatie van uw (strategisch) ondernemersplan.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!