Missie MARCANT advies

Hoewel onze economie en die van omringende landen sporen van herstel laten zien, is deze nog zeer fragiel. De vraag doet zich voor of dit herstel blijvend zal zijn en of wij weer terugkeren naar een niveau handelsverkeer van voor de recessie. Het is mijn persoonlijke mening dat wij nog langdurig moeten rekenen met lagere marktverwachtingen dan de afgelopen decennia het geval is geweest. Om in een dergelijk 'behoudend scenario' als ondernemer het hoofd boven water te kunnen houden, zal er naast focus voor marktbewerking meer intensief aandacht moeten zijn voor zaken als produktiviteit, efficiency en kostenbeheersing om tot een rendement te komen wat de aandeelhouder(s) tevreden stelt.

Schaalvergroting en voorwaartse integraties in de distributiekolom zijn inmiddels de orde van de dag. Daarnaast zoekt men naarstig naar een betere integratie van offline en online om niet alleen beter aan te sluiten bij het verwachtingspatroon van de consument maar ook om het kapitaalsbeslag in voorraden en dure bedrijfspanden te reduceren.

Ondernemingen die 'lean en mean' zijn georganiseerd, sterk sturen op performance(s), competentie(s) en voldoende business uit de markt weten te halen, zullen uiteindelijk ook in de nieuwe werkelijkheid van een scenario met behoudende marktverwachtingen blijven 'floreren'. Het is dan ook daarom dat ik mij ten doel stel hen te helpen bij de transformatie daar naar toe met adviesprodukten als:

  • Bedrijfseconomisch-/organisatie-advies
  • Performance Management
  • Used Car Management
  • Franchise & Formulemanagement
  • Best Practice sessies (het delen van kennis en ervaring)

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!

Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!

'Als een droom tot een visie leidt en vervolgens een missie wordt, dan pas wordt de dromer een ondernemer, een leider !'

Citaat Luc van Bussel