Used Car Management

  • Opstellen Used Car programma's, labels en operationele begeleiding

    De markt voor gebruikte auto's in Nederland is door de jaren heen redelijk stabiel. De hedendaagse auto's gaan steeds langer mee voor wat betreft leeftijd maar ook de kilometrage en de consument kijkt steeds kritischer naar zijn/haar uitgaven inzake mobiliteit.

  • Used Car Management advies en training

    De markt voor gebruikte auto's in Nederland is door de jaren heen redelijk stabiel. De hedendaagse auto's gaan steeds langer mee voor wat betreft leeftijd maar ook kilometrage en de consument kijkt steeds kritischer naar zijn/haar uitgaven in zake mobiliteit.

  • Opstellen gebruikerslicenties e/o minimale operating standards

    Met de ontwikkeling van een gebruikte auto programma tot een zelfstandig '(sub-) brand' en het als zodanig 'in de markt zetten' door daarmee themagericht te adverteren beogen wij een uniforme uitstraling in de markt neer te zetten en wordt het risico op doublures voorkomen. Het streven is om tot eenzelfde klantbeleving te komen op alle locaties waar het gebruikte auto programma wordt gevoerd.