Opstellen Used Car programma's, labels en operationele begeleiding

De markt voor gebruikte auto's in Nederland is door de jaren heen redelijk stabiel. De hedendaagse auto's gaan steeds langer mee voor wat betreft leeftijd maar ook de kilometrage en de consument kijkt steeds kritischer naar zijn/haar uitgaven inzake mobiliteit.

Er is tevens een trend zichtbaar waarbij de auto niet meer het statussymbool is, die het vroeger was. Een aanzienlijke groep van consumenten kiest dan ook steeds vaker voor een gebruikte auto. Vooral de vermeende lagere aanschafprijs en lagere afschrijvingskosten zijn daarbij een punt van overweging. Daarbij komt dat de langere levensduur van het product en de geboden zekerheid in de vorm van garantie, een dergelijk aanschaf minder risicovol maken.

Autobedrijven bieden steeds vaker een zekerheidspakket bij de aanschaf van een gebruikte auto. Zij appelleren daarbij aan het gevoel van zelfvertrouwen van de consument. Zo zijn er diverse 'labels' in de markt en een enkel autobedrijf of merkenorganisatie heeft hun 'label' opgewaardeerd tot een echt gebruikte auto programma (een label met ook 'inhoud').

Doelstelling

In de praktijk komt het er op neer dat zowel de koper van een nieuwe auto als ook de koper van een gebruikte auto op het moment van aankoop circa 50% van het besteedbaar jaarinkomen uitgeeft aan de aanschaf van een auto. De daadwerkelijke aantasting van de resterende koopkracht mag dan ook bij de koper van een gebruikte auto eerder groter dan kleiner worden verondersteld. Voorwaar een reden om die koper dan ook met alle egards te behandelen en afdoende en tevens onderscheidende zekerheden te bieden. Wij zijn uw 'sparringpartner' om een dergelijk zekerheidspakket samen te stellen en te communiceren. Ook in de verdere operationele begeleiding kunnen wij voor u van toegevoegde waarde zijn.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!