Used Car Management advies en training

De markt voor gebruikte auto's in Nederland is door de jaren heen redelijk stabiel. De hedendaagse auto's gaan steeds langer mee voor wat betreft leeftijd maar ook kilometrage en de consument kijkt steeds kritischer naar zijn/haar uitgaven in zake mobiliteit.

Er is tevens een trend zichtbaar waarbij de auto niet meer het statussymbool is, die het vroeger was. Een aanzienlijke groep consumenten kiest dan ook steeds vaker voor een gebruikte auto. Vooral de vermeende lagere aanschafprijs en lagere afschrijvingskosten zijn daarbij een punt van overweging. Daarbij komt dat de langere levensduur van het product en de geboden zekerheid in de vorm van garantie, een dergelijk aanschaf minder risicovol maken.

Onze advisering en training is er op gericht autobedrijven te ondersteunen in het ontwikkelen van een gebruikte auto beleid in het bijzonder, en de daaruit voortvloeiende verkoopactiviteiten in het algemeen.

Doelstelling

In de eerste fase van onze begeleiding e/o training worden de medewerkers geïnformeerd over de markt in gebruikte auto's, de rol van zekerheidspakketten en de werkwijze van het (nieuwe) gebruikte auto programma. Het opzetten van een goede off- en online presentatie van gebruikte auto's en het werken volgens de richtlijnen van het programma komen daarbij aan de orde.

In de tweede fase wordt er meer gedifferentieerd en daarmee maatwerk geleverd. Afhankelijk van de aanwezige kennis, ervaring en de tool(s) die tot uw beschikking staan, wordt er naar de managementzijde van uw gebruikte auto afdeling gekeken:

  • Richtlijnen verkoop
  • Richtlijnen management
  • Verkoopbeheer
  • Voorraadbeheer
  • Marketing
  • Financieel management

Aan de hand van vastgestelde procedures brengen wij de stand van zaken in kaart en volgt ons maatwerkadvies voor wat betreft mogelijke verbeteringen. Alle gebieden die verbetering behoeven worden benadrukt en voorzien van gedetailleerde aanbevelingen.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!