Werving & Selectie

Bij de realisatie van uw (strategisch) ondernemersplan is het van belang dat uw mensen zijn 'opgelijnd' op de momenten dan u ze nodig heeft maar bovenal over de benodigde kerncompetenties beschikken om adequaat invulling te kunnen geven aan de taken waarvoor u hen heeft 'ingehuurd'.

Het is dan ook van belang dat zowel u als uw medewerkers upfront goede afspraken maken wat u van elkaar mag verwachten. Een goede basis daarvoor vindt u in een functie- en competentieprofiel. In het functie- en competentie profiel worden de kerncompetenties aangegeven waarover de medewerker dient te beschikken om aan zijn/haar functie goed invulling te kunnen geven. Beide documenten vormen tevens een belangrijke basis voor het opstellen van een vacatureomschrijving.

Doelstelling

Samen met u formuleren wij de strategie hoe u met human resource management wilt omgaan en zodat er een visie tot stand komt welke mensen met welke competenties op welke plaatsen u op lange termijn nodig heeft om de strategie van uw onderneming succesvol te realiseren. Wij stellen samen met u de taak-/functieomschrijvingen alsmede functieprofielen (met benodigde competenties) op, maken een capaciteitsplanning en begeleiden u naar uw nieuwe organisatie door het:

  • Doorgronden van de strategie van uw organisatie en uw personeelsbehoefte
  • Beoordelen van vaardigheden van uw medewerkers middels assessments
  • Bepalen van de benodigde competenties in samenhang met de capaciteitsplanning
  • Vastellen van (non-)fit binnen uw organisatie
  • Formuleren van mogelijke trainingsbehoeften bij uw medewerkers
  • Opstellen van wervingscampagnes
  • Voeren van sollicitatiegesprekken met kandidaten

Aangezien wij niet zelfstandig vacatures uitzetten en/of CV's van kandidaten in portefeuille houden, kunnen wij indien gewenst de vacature(s) onderbrengen bij professionele HR-partners met wie wij een samenwerkingsverband hebben en u daarmee in het gehele traject van werving tot aanname ontzorgen. Een fullservice-concept !

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!