Organisatie advies

Succesvol ondernemen start vanuit de inspiratie bij u als directeur/eigenaar van de onderneming. Welk toekomstbeeld heeft u voor ogen en bent u in staat gebleken dat beeld voldoende uit te dragen op uw management team?

Is een en ander duidelijk verwoord in het strategisch plan van uw onderneming en daarmee begrijpbaar voor elke medewerker? Sluit deze strategie wel voldoende aan bij de marktomstandigheden en uw financiele polsstok? Daarom is het nog niet zo eenvoudig om de strategie van uw onderneming duidelijk te vertalen naar een concreet plan voor de komende 3 tot 5 jaar. En als dat al niet zo eenvoudig is, hoe komt u dan tot het formuleren van SMART-doelstellingen die in de realisatie van dat plan moeten voorzien? Vaak zien wij dat als gevolg van de hectiek van alle dag onvoldoende tijd wordt genomen om vanuit een visie tot een missie te komen. Een gemeenschappelijke missie voor de hele onderneming en 'alle neuzen dezelfde kant op' zijn basis-ingedienten voor succesvol ondernemen. Wij ondersteunen u niet alleen bij het opstellen van uw strategisch plan, maar werken nauw met u samen om uw strategie te vertalen naar een visie en de weg daar naar toe (missie). Wij begeleiden u tijdens deze 'reis' tot aan uw eindbestemming (realisatie doelstellingen).

Doelstelling

Ons doel is uw organisatie en uw medewerkers in beweging te krijgen naar de toekomst die men voor ogen heeft (visie / strategisch plan). Wij denken met u mee voor wat betreft uw strategie, de weg daar naar toe, de benodigde competenties in uw organisatie als ook kritische succesfactoren die u onderweg zult tegenkomen. Voor de verschillende disciplines in uw organisatie worden deze kritische succesfactoren en operationale key performance indicatoren benoemd om de operationele voortgang van uw plan te blijven monitoren en zonodig te kunnen bijsturen indien en waar nodig.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!