Opstellen business cases en verrichten haalbaarheidstudies

Ondernemen vergt investeren en een enkele keer wellicht ook desinvesteren. Investeringen in produktontwikkeling, nieuwe diensten en/of het 'aanboren' van nieuwe marktsegmenten etc.

Daarnaast zult u een dak boven uw hoofd nodig hebben. Investeringen in huisvesting (nieuwbouw/verbouw) zijn dikwijls van een aanzienlijke omvang en u legt zich daarmee langdurig vast voor wat betreft de jaarlijkse primaire- en secundaire kosten. Uw groeiambities kunnen vanuit eigen kracht worden gerealiseerd maar ook is het denkbaar dat u een 'conculega' wenst over te nemen. Ook dan zult u moeten investeren in een dergelijk scenario.

Wanneer een bedrijf goede bedrijfsresultaten laat zien en groeiende is, gaat veel aandacht naar marktverwachtingen en verdere groeiprognoses. Omzet als 'main-KPI' met oog voor bedrijfsresultaat. Gezien de risico's die investeringen met zich meebrengen en ook de termijn waarvoor u zich vast legt voor wat betreft een significant hoger kostenpatroon, kijken wij graag over uw schouder mee. Samen met u brengen wij de bedrijfseconomische consequenties voor de korte-, middellange- en lange termijn in kaart om tot een verantwoorde onderbouwing (en daarmee financiering) van uw investering(en) te komen. Het rendement van uw onderneming in de toekomst staat daarbij centraal.

Doelstelling

Ons doel is uw voorgenomen investering(en) samen met u door te rekenen voor wat betreft de bijbehorende (meer-)opbrengsten en kosten en het uiteindelijke effect op uw financiële bedrijfsresultaat. Aan de hand van de door u geformuleerde uitgangspunten worden exploitatie-overzichten (V&W-rekeningen) opgesteld en daarmee de diverse 'what-if' scenario's doorgerekend voor wat betreft hun effecten op het bedrijfsresultaat.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!