Coaching

Uw medewerkers zijn de meest belangrijke factor voor het wel of niet behalen van uw doelstellingen en daarmee succesvol ondernemen. Zij verdienen dan ook uw continue aandacht. Hun kennis, ervaring en welzijn binnen de werkomgeving helpt hen de werkgerelateerde doelstellingen te realiseren.

Wanneer er sprake is van een zekere 'onbalans' ten aanzien van kennis, ervaring en/of welzijn binnen de werkomgeving, neemt in veel organisaties de direct leidinggevende de rol van coach op zich. Als leidinggevende ken je de medewerker immers goed, ken je zijn/haar privésituatie, spreek je min of meer dezelfde taal en denk je goed te kunnen inschatten in welke situatie hij/zij zich bevindt. Gezien de hiërarchische verhouding zal het echter niet gemakkelijk zijn om tijdens deze coaching een gevoel van gelijkwaardigheid tot stand te brengen waarbij de medewerker zich veilig voelt. Mogelijke angst dat informatie uit de coachingssessies worden meegewogen in de uiteindelijke beoordeling van het dagelijks functioneren, zal daarbij een rol spelen. Het is dan ook te overwegen om een externe coach in de arm te nemen.

Doelstelling

Wij nemen mede de verantwoordelijkheid om u en/of uw medewerker(s) te assisteren bij het realiseren van de werkgerelateerde doelstellingen (resultaatgebieden en/of competenties). Door hen te inspireren, ondersteunen en te werken aan hun vermogen tot zelfreflectie en zelfsturing werken wij aan een verbetering van de taakvolwassenheid en resultaten.

Met coaching beogen wij onder andere het:

  • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen van uw medewerker(s). Het leren kennen van hun sterke en verbeterpunten
  • Aanleren en aanscherpen van vaardigheden van benodigde kerncompetenties voor de functie die zij verrichten
  • Denken in termen van mogelijkheden, kansen in plaats van bedreigingen
  • Aanbrengen van structuur in de uit te voeren werkzaamheden, het managen van verwachtingspatronen en het stellen van prioriteiten
  • Betere communicatie met stakeholders intern en extern de onderneming vooral in die situaties waarin het een 'solistische' functie of werkterrein betreft en hen positief te beinvloeden

Een hogere persoonlijke effectiviteit en het krijgen van meer waardering, verhoogt het welzijn van uw medewerker(s) en daarmee medewerkers-tevredenheid. Een hogere medwerkers-tevredenheid is een uitstekende opstap naar tevens een hogere klantentevredenheid. Ingredienten voor meer (loyale) klanten, hogere omzet en bedrijfsresultaat.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!