Begeleiden (startende) ondernemers

Voorbereiding en nog eens voorbereiding is van essentieel belang bij het starten van uw onderneming. En dat nu net op een moment dat u als startende ondernemer van alles tegelijk moet regelen.

Een grote valkuil waar veel starters dan ook mee te maken krijgen is een te summiere voorbereiding in de vorm van geen of een (te) beperkt ondernemersplan. Toch is het verstandig om dat wel te doen, het dwingt u na te denken over uw product, dienstverlening, uw concurrentieveld en uw onderscheidend vermogen. Het liquiditeiten- en exploitatie-overzicht geeft u inzage in het benodigde startkapitaal, de benodigde liquiditeiten in de komende maanden en een onderbouwde prognose voor het bedrijfsresultaat. Dat is tevens belangrijk voor u, voor het verkrijgen van een passende financiering voor uw nieuw op te starten onderneming.

Veel startende ondernemers krijgen al vroeg te maken met tegenvallende omzet en/of te hoge vaste lasten. Het is dan ook verstandiger om uw vaste lasten zo laag mogelijk te houden om eventuele tegenvallende omzet (en de daaraan gerelateerde brutowinst) in uw exploitatie te kunnen opvangen zonder daarbij direct 'in de rode cijfers te duiken'.

Doelstelling

Ons doel is om samen met u uw ondernemersplan vorm en inhoud te geven. Aan de hand van uw marktverwachtingen en overige uitgangspunten, kunnen daarbij de diverse scenario's worden doorgerekend voor wat betreft bedrijfsresultaat alsook het benodigde kapitaalsbeslag. Daarmee krijgen wij tevens inzage in uw financieringsbehoefte zowel bij de start als ook na verloop van tijd. U bespaart daarmee uw financier onaangename verrassingen met alle mogelijke gevaren van dien en levert een constructieve bijdrage aan uw duurzaam ondernemersschap.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!