Bedrijfseconomisch advies

Vaak zien wij dat in tijden van voorspoed een nauwgezette bedrijfseconomische analyse van de resultaten van een onderneming slechts beperkt of helemaal niet plaatsvindt.

Immers, de resultaten van uw onderneming zijn 'goed' en behoeven wellicht her en der nog wat verbetering, maar de sense of urgency ontbreekt om daar voldoende aandacht aan te geven. En zoals het gezegde luidt: 'Vis rot bij de kop' wat inhoudt dat uw medewerkers uw gedrag zullen volgen en mogelijk priotiteit geven aan zaken die het bedrijfsresultaat niet direct ten goede komen. Anders wordt het wanneer de markt stagneert, omzet en brutowinst terugvalt en daarmee het bedrijfsresultaat van uw onderneming wegzakt. Dan is inzage in uw bedrijfsprocessen met bijbehorend kostenpatroon, efficieny en produktiviteit essentieel om snel te kunnen schakelen op deze nieuwe omstandigheid. Efficiency en produktiviteit zijn begrippen die nogal eens door elkaar worden gehaald en toch echt heel verschillend zijn van elkaar. De impact van beiden op het bedrijfsresultaat is van dermate omvang dat deze prominent in het vizier dienen te worden gehouden. In een autobedrijf kunnen ze bepalend zijn voor winst of verlies!

Ons doel is uw organisatie en uw medewerkers te 'challengen' om permanent de financiële resultaten van de eigen business unit te evalueren en om blijvend op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verbetering. Wij helpen hen bij deze 'speurtocht' en het vaststellen en delen van zogenaamde 'best-practices'. Een concreet actieplan voorzien van SMART-doelstellingen en actiehouder/-eigenaar, wordt opgesteld en dient als leidraad tijdens onze bezoekscyclus aan uw bedrijf zodat de voortgang geborgd blijft.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!