Assessments

Uw medewerkers zijn de meest belangrijke factor voor het wel of niet behalen van uw doelstellingen en daarmee succesvol ondernemen. Zij verdienen dan ook uw continue aandacht.

Hun kennis, ervaring en welzijn binnen de werkomgeving helpt hen de werkgerelateerde doelstellingen te realiseren. De menselijke factor (human capital) binnen uw organisatie is dan ook sterk bepalend voor de mate van succes van uw onderneming. Om die reden is het goed om uw medewerkers en/of kandidaten voor vacatures een assessment te laten doorlopen om vast te stellen of zij over de (ontwikkelbare) talenten beschikken om aan de functie succesvol invulling te kunnen geven.

Doelstelling

Om zicht te krijgen op aanwezige en benodigde talenten (competenties) binnen uw organisatie en hoe deze zich met elkaar verhouden, bieden wij een verscheidenheid aan testen aan:

  • Een persoonlijke profiel analyse geeft u meer inzage in de algemene karaktereigenschappen van uw medewerker/kandidaat, zijn/haar motivatoren en mogelijke waarde voor uw organisatie
  • Een leiderschapsonderzoek van uw medewerker/kandidaat geeft u meer inzage in zijn/haar leiderschapskwaliteiten, communicatie, presentatie, besluitvorming, stressbestendigheid, doelgerichtheid, oplossend vermogen, kwaliteit en het omgaan met kritiek
  • Een functievergelijkend onderzoek gerelateerd aan de persoonlijke profiel analyse geeft u meer inzage of uw medewerker/kandidaat over de vereiste gedragskenmerken en motivatie beschikt om de functie met succes te kunnen invullen
  • Een carrière richtlijnen onderzoek geeft uw meer inzage in de gedragseigenschappen van uw medewerker die passen bij een vooropgestelde lijst van mogelijke functiegebieden (indicatief)
  • Een samenwerkingsonderzoek geeft u meer inzage in de sterkten, zwakten, valkuilen, overeenkomsten en verschillen van en tussen medewerkers en is enorm handig bij het oplossen van samenwerkingsproblematiek
  • Een teamanalyse geeft u meer informatie ten behoeve van het opstellen van een ideaal teamprofiel en deze te vergelijken met uw huidige teamprofiel. Deze analyse brengt op basis van de profielen (vanaf minimaal 3 personen) het team en de teamrollen in beeld. Zo ontstaat er inzicht in de sterkten en zwakten en biedt het ondersteuning in het samenstellen en ontwikkelen van een team

Wij werken met beproefde onderzoeksmethodieken. Onderzoeksresultaten worden uitsluitend en alleen beschikbaar gesteld aan de deelnemer(s) van het assessment en nooit rechtsteeks aan de opdrachtgever (indien anders dan de deelnemer). Alleen en uitsluitend met toestemming van de deelnemer(s) worden onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld aan door hem/haar aan te wijzen derden (waaronder opdrachtgever).

Een hogere persoonlijke effectiviteit en het krijgen van meer waardering, verhoogt het welzijn van uw medewerker(s) en daarmee medewerkers-tevredenheid. Een hogere medewerkers-tevredenheid is een uitstekende opstap naar tevens een hogere klantentevredenheid. Ingrediënten voor meer (loyale) klanten, hogere omzet en bedrijfsresultaat.

'Denken met opgestroopte mouwen':

Onze kracht ligt daarbij niet alleen in het adviseren ten aanzien van het te voeren beleid in deze, maar zeer zeker ook in de 'executie' daarvan. 'Denken met opgestroopte mouwen' is dan ook ons credo!. Verwacht van U hoeft van ons geen lijvige rapporten te verwachten , maar wel een hands-on aanpak met SMART-actieplannen en een persoonlijke begeleiding.

Kortom: Marcant advies en idem ondernemen om uiteindelijk het onderscheid te kunnen maken waarom klanten voor u (gaan) kiezen. Samen bouwen wij aan uw florerende toekomst!